Rīgas Tehniskā Universitāte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas Tehniskās universitātes adrese :

 Kaļķu ielā 1

 Rīgā LV-1658

Latvijā

Materiālu un konstrukciju institūta adrese :

 Ķīpsalā

 Āzenes ielā 16

 353 ist.

Tālrunis:  +371-67089264  vai  +371-67089124

Fakss: +371-67089254

E-pasts: and_cate@latnet.lv